Jijuze KCSE Kiswahili Lugha Na Isimu jamii (Class Notes form 1 to 4)

Jijuze KCSE Kiswahili Lugha Na Isimu jamii
KSh250.00
BUY NOW

Download form one to form four Kiswahili Class notes for Jijuze KCSE Kiswahili Lugha Na Isimu jamii. Learn about sarufi, maneno, Isimu jamii e.t.c

 

Summary  of Notes

Download form one to form four Kiswahili Class notes for Jijuze KCSE Kiswahili Lugha Na Isimu jamii. Learn about sarufi, maneno, isumu jamii.

YALIYOMO

SARUFI: Matumizi ya lugha

 • MAANA YA SARUFI
 • VIPASHIO VYA LUGHA 3

SEHEMU A : Aina Za Maneno

 • NOMINO
 • VIWAKILISHI
 • VITENZI
 • VIVUMISHI
 • VIELEZI
 • VIUNGANISHI
 • VIHUSISHI
 • VIHISISHI

SEHEMU B: MUUNDO WA MANENO

 • SAUTI ZA KISWAHILI
 • SILABI
 • MOFIMU
 • VIAMBISHI
 • UAINISHAJI WA NENO
 • SHADDA NA KIIMBO
 • MATUMIZI YA VIUNGO MBALIMBALI

SEHEMU C: UPATANISHO WA MANENO

 • NGEL1ZA KISWAHILI
 • UKUBWA NA UDOGO
 • UMOJA NA WINGI
 • NYAKATI ZA KISWAHIHILI
 • NGE NA NGALI
 • KUKANUSHA NA KUYAKINISHA
 • KINYUME
 • ALAMA ZA UAKIFISHAJI

SEHEMU D: SENTENSI

 • MAANA YA SENTENSI
 • AINA ZA SENTENSI
 • MUUNDO WA SENTENSI
 • SHAMIRISHO (SH) AU YAMBWA
 • CHAGIZO (CH)
 • UCHANGANUZI WA SENTENSI
 • VIRAI NA VISHAZI

ISIMU JAMII

ISTILAHI ZA ISIMU JAMII

AINA ZA LUGHA KATIKA ISIMU JAMII

SAJILI KATIKA ISIMU JAMII

 1. Sajili ya Ajali
 2. Sajili ya Biashara/Sokoni
 3. Sajili ya Bungeni
 4. Sajili ya Hospitalini
 5. Sajili ya Kidini/msikitinu/kanisani/maabadini
 6. Sajili ya Kisayansi
 7. Sajili ya Mahakamani
 8. Sajili ya Matanga
 9. Sajili ya Michezoni
 10. Sajili ya Mtaani
 11. Sajili ya Nyumbani
 12. Sajili ya Shuleni
 13. Sajili ya Simu
 14. Mazungumzo ya hotubo

Details of Lugha na Isimu Jamii Order Notes

 • Format: pdf
 • Size: 5.4 mb
 • Number of Pages: 105 pages

Reviews

There are no reviews yet. Be the first person to review this product.