Jijuze KCSE Kiswahili Lugha (Complete Revision Notes)

Jijuze KCSE Kiswahili Lugha revision notes for students and teachers
KSh200.00
BUY NOW

Jijuze KCSE Kiswahili Lugha (Complete Revision Notes)

Yaliyomo

Sarufi: Matumizi Ya Lugha
Maana Ya Sarufi
Vipashio Vya Lugha

Sehemu A : Aina Za Maneno

1) Nomino (N)
2) Viwakilishi (W)
3) Vitenzi (T)
4) Vivumishi (V)
5) Vielezi (E)
6) Viunganishi (U)
7) Vihusishi (H)
8) Vihisishi (I)

Sehemu B: Muundo Wa Maneno

Sauti Za Kiswahili
Mofimu
Viambishi
Uainishaji Wa Neno
Shadda Na Kiimbo
Matumizi Ya Viungo Mbalimbali

Sehemu C: Upatanisho Wa Maneno

Ngeli Za Kiswahili
Ukubwa Na Udogo
Umoja Na Wingi
Nyakati Za Kiswahili
Nge Na Ngali
Kukanusha Na Kuyakinisha
Kinyume 50
Alama Za Uakifishaji

Sehemu D: Sentensi

Maana Ya Sentensi:
Aina Za Sentensi
Muundo Wa Sentensi
Shamirisho (Sh) Au Yambwa
Chagizo (Ch)
Uchanganuzi Wa Sentensi
Virai Na Vishazi

 

Details of Order

Format:  pdf
Number of Pages: 74
Size: 4.5 mbs

Reviews

There are no reviews yet. Be the first person to review this product.